Club Easy

Club Easy is een voorstel voor een glossy relatiemagazine van GSM Easy, een organisatie wat alles aanbiedt op het gebied van mobiele telefonie. Alle relaties van GSM Easy ontvangen 4 keer per jaar Club Easy.