Quest Psychologie

Quest Psychologie is een blad over de psyche en het gedrag van de mens. Het gaat over emoties, ik-zijn en het menselijk brein. Quest Psychologie verschijnt 4 keer per jaar als glossy uitgave.